Testimony of Rozalia P. from Poland

I have the impression that Pier finds his friends and tells you to follow Jesus. From this moment we have a Friend and Advocate in it. He acquainted us with the people who bear Christ. We pray for ourselves, it gives us strength to get up when we fall. He reminds us who we are. This gives us the knowledge that Jesus loves us in spite of sin and waits, always waiting for us. We are valuable because Pier believes we have the will to follow Jesus, because he invited us to our team, despite our weakness. Since he believes in us to be good, we believe in his Advocate. Jesus, I trust you.

mam wrażenie że Pier znajduje swoich przyjaciół i mówi chodźcie za Panem Jezusem. Od tej chwili my mamy w nim Przyjaciela i Orędownika. On zapoznaje nas z ludźmi którzy niosą w sobie Chrystusa. Modlimy się za siebie, to daje nam siłę aby wstać kiedy upadniemy. On przypomina nam kim jesteśmy. To daje nam świadomość, że Jezus nas kocha mimo grzechu i czeka, zawsze na nas czeka. Jesteśmy wartościowi, bo Pier ufa, że mamy chęć pójścia za Jezusem, bo zaprosił nas do swojej drużyny, mimo naszych słabości. Skoro on w nas wierzy, że stać nas na dobro, my wierzymy w jego Orędownictwo. Jezu, ufam Tobie.