Swiadectwo Magdaleny K. z Polski

Czuję, że powinnam podzielić się świadectwem. Bł. Piotra Jerzego poznałam w ubiegłym roku, gdy Jego relikwie przybyły do mojej parafii w Tarnobrzegu (w związku z ŚDM). Kilka miesięcy wcześniej zawiązała się w mojej parafii (Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu) wspólnota dla osób w wieku poakademickim. Nasz duszpasterz - Ojciec Wojciech dużo nam opowiadał o Bł. Piotrze Jerzym. Otrzymaliśmy od Ojca książki o tym Błogosławionym. Tego wieczoru,kiedy były w naszej parafii obecne relikwie Bł. Pier Giorgia nasza wspólnota poprowadziła różaniec i Drogę Światła z Pier Giorgiem. Modlitwa przy Jego relikwiach była dla nas wyjątkowym przeżyciem. Dla mnie to było bardzo intymne, głębokie doświadczenie. Mam wrażenie (w sumie to wszyscy z naszej poakademickiej wspólnoty mamy), że ten moment modlitwy przy relikwiach i poznania Jego osoby stały się głębokim zaczątkiem integrującym i sytuującym naszą wspólnotę. Później nasza wspólnota przybrała nazwę METANOIA, a głównym patronem naszej wspólnoty stał się Bł. Pier Giorgio Frassati. Staramy się propagować Jego kult. Odbyliśmy m.in. Drogę Krzyżową z Pier Giorgiem Frassatim. Siostry Służebniczki przygotowały dla nas Jego figurki (jedna z nich nam zawsze towarzyszy na spotkaniach i modlitwach). We wrześniu będzie odbywał się Piknik Parafialny u Ojców Dominikanów, mamy plan propagować na nim bł. Pier Giorgia Frassatiego, będziemy zapoznawać innych z Jego osobą przy słodkim upominku. Mamy wiele pomysłów jak w naszym środowisku lokalnym krzewić jego myśli, jego postawę, osobę, która tak gorąco ukierunkowywała na Chrystusa i Maryję. To wyjątkowa dla nas postać. Ja sama osobiście zaprzyjaźniłam się z Nim poprzez modlitwy za Jego wstawiennictwem. Jest przyjacielem młodzieży, naszej wspólnoty i moim. Staramy się brać z Niego przykład. Dziękujemy za Niego.

-Magdalena