Swiadectwo Julity S. z Polski

Wiele zawdzięczam Bł. Piotrowi Jerzemu Frassatiemu. Kiedy jego relikwie w czasie Świtowych Dni Młodzieży przebywały w Polsce długo modliłam się przy nich. To wtedy właśnie pojawiła się pierwsza myśl założenia wspólnoty, która mogłaby gromadzić młodych ludzi w wieku studenckim i postudenckim, ale jeszcze przed założeniem rodziny. Kilka dni później spotkałam kapłana, z którym urzeczywistniliśmy tę myśl. Stworzyliśmy przestrzeń do rozwijania się nowej wspólnoty. Oboje mamy świadomość ogromnego wstawiennictwa w tej sprawie Błogosławionego. Dzisiaj nasze "Duszpasterstwo Akademickie Student+" ma już prawie rok. Do tej pory zorganizowaliśmy już kilka wyjazdów rekolekcyjno-turystycznych oraz wiele spotkań mających na celu pogłębienie naszej wiary, poznanie swojej tożsamości, poznanie ludzi o podobnych wartościach. Wśród wyjazdów była również wędrówka po górach, gdzie mieliśmy czas i miejsce, aby lepiej poznać biografię Piotra Jerzego. Dla nas Piotr Jerzy stał się patronem tej młodej, rozwijającej się prężnie wspólnoty. Napisaliśmy nawet specjalną modlitwę, w której zawierzamy mu działalność naszej wspólnoty. Ja sama również codziennie zawierzam nasze dążenia Błogosławionego i mam ogromne poczucie jego pomocy. Młode osoby, które dołączają do naszego duszpasterstwa nazywamy "duchowymi alpinistami" bo każdy z nas chce zdobywać szczyty jak Bł. Pier Giorgio. Modlimy się więc o jego kanonizację mając nadzieję, że wkrótce dołączy do grona świętych. Dla nas już teraz jest niezwykłą, inspirującą i godną naśladowania osobą.

-Julita